پروژه ها

ایستگاه های برق 1.5 مگاواتی کاهش فقر در تایلند

20180909092857422

پروژه ذخیره انرژی فتوولتائیک 5 کیلووات در استرالیا

2

نیروگاه مسکونی 5 کیلوواتی در استرالیا

20180909195931221

پشت بام مسکونی 6.6kw Pv System در انگلستان

3

پروژه نیروگاه خورشیدی 150 کیلوواتی در کامبوج

4

160 کیلووات پروژه خورشیدی پشت بام در ویتنام

5

پروژه نیروگاه خورشیدی 170 کیلوواتی در ژجیانگ ، چین

6

شهر Jinhua ، استان ژجیانگ ، چین 1.5MW پروژه کاهش فقر

7