پروژه ها

نیروگاه های کاهش فقر روستایی 1.5 مگاواتی در تایلند

20180909092857422

پروژه ذخیره سازی انرژی فتوولتائیک 5 کیلوواتی در استرالیا

2

نیروگاه برق مسکونی 5 کیلوواتی در استرالیا

20180909195931221

سیستم Pv 6.6kw روی پشت بام مسکونی در انگلستان

3

پروژه نیروگاه خورشیدی 150 کیلوواتی در کامبوج

4

پروژه خورشیدی 160 کیلوواتی پشت بام در ویتنام

5

پروژه نیروگاه خورشیدی 170 کیلوواتی در ژجیانگ، چین

6

شهر جین هوا، استان ژجیانگ، چین پروژه کاهش فقر 1.5 مگاواتی

7